Warszawa, ul.Trakt Brzeski 56
22 783 31 98
e-mail: biuro@meble-varsovia.pl

Łóżka z pojemnikiem

Łóżka z po­jem­ni­kiem na pościel są obecnie naj­czę­ściej wy­bie­ra­nym meblem do sypialni, do­dat­ko­wym miejscem do prze­cho­wy­wa­nia pościeli,kołder,poduszek. Pro­po­nu­je­my Państwu łóżka drewniane i ta­pi­ce­ro­wa­ne w wielu roz­mia­rach i kolorach. Dostępne rozmiary 90,100,120,140,160,180/200 cm. Istnieje również możliwość wykonania wybranych modeli łóżek w nie­ty­po­wych wymiarach. 

Każdy z tych modeli charakteryzuje się niezwykłym wyglądem, solidną konstrukcją i funkcjonalnymi rozwiązaniami. Łóżka drewniane wykonane są w całości z litego drewna, dzięki czemu nie tylko pięknie i elegancko wyglądają, ale też są bardzo wytrzymałe i trwałe. Jako modele wykonane z naturalne surowca, stanowią ekologiczne rozwiązanie, które w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie dla środowiska, jak i dla stanu ducha.

Sz­cze­gól­nie polecamy Państwu łóżka ta­pi­ce­ro­wa­ne z po­jem­ni­kiem na pościel.

Łóżka ta­pi­ce­ro­wa­ne z po­jem­ni­kiem na pościel to najlepsza pro­po­zy­cja do no­wo­cze­snej i prak­tycz­nej sypialni; fan­ta­stycz­ny design połączony z funk­cjo­nal­ną kon­struk­cją to gwa­ran­to­wa­ny sukces w aranżacji tego wnętrza.Łóżka tapicerowane wykonane są z solidnej płyty meblowej w obiciu z różnego rodzaju tkanin tapicerskich oraz skór ekologicznych i naturalnych. Występują w wielu kolorach i formach, dzięki czemu są idealne do sypialni nowoczesnych i klasycznych.

Ko­rzy­sta­nie z pojemnika jest łatwe i bez­piecz­ne, ponieważ stelaż z materacem unosimy dzięki podno­śni­kom gazowym, które działają na tych samych zasadach co w ba­gaż­ni­kach sa­mo­cho­do­wych.

Oprócz gotowych modeli wy­­ko­­nu­­je­­my również łóżka ta­­pi­­ce­­ro­­wa­­ne na za­­mó­­wie­­nie według projektu klienta z uwzglę­d­nie­­niem mo­ż­li­­wo­­­ści te­ch­ni­cz­nych(nie dotyczy gotowych modeli łóżek). Mogą Państwo określic np. wysokośc ramy,zagłowia,grubośc ramy. Wy­­ko­­nu­­je­­my łóżka w nie­­ty­­po­­wych wymiarach np.dł.materaca 210 cm. Ta­­pi­­ce­­ru­­je­­my całe ściany z mo­ż­li­­wo­­­ścią za­­sto­­so­­wa­­nia w zagłówku np.prze­­łą­cz­ni­­ków do oświe­­tle­­nia.

Łóżko z pojemnikiem na pościel w Warszawie możesz kupić w Varsovia Meble War­sza­wa ul.Trakt Brzeski 56

Za­­pra­­sza­­my do za­­po­­zna­­nia się z naszą szcze­gó­ło­wą ofertą.

 –łóżka tapicerowane z pojemnikiem

łóżka drewniane z po­jem­ni­kiem

 

 Sandra otwarta